Verkebäck

Bild
Daterad: 1960
ID: Jvm_KDAJ02012

Beskrivning

Flygfoto över Verkebäck.