Verkebäck

Bild
Daterad: 1975
ID: Jvm_KDAJ02010

Beskrivning

Del av bangården i Gunnebobruk. Foto från Verkebäcksbron.