Verkebäck

Bild
Daterad: 1983
ID: NIGU00065

Beskrivning

NVHJ 22 (L18p 3147) vid Gunnebobruk station.