Verkebäck

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: TOJA00063

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg närmar sig Gunnebobruk. Foto från Verkebäcksbron.