Verkebäck

Bild
Daterad: 3 juni 1978
ID: BEER00181

Beskrivning

Utsikt från Verkebäcksbron över bangården i Gunnebobruk.