Verkebäck

Bild
Daterad: 28 juli 1984
ID: BJMA00068

Beskrivning

TJF:s ångtåg draget av ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) i Gunnebobruk.