Verkebäck

Bild
Daterad: 12 december 1981
ID: NIGU00054

Beskrivning

TJF:s första ångtågsresa. NVHJ 22 (L18p 3147) vid stationen i Gunnebobruk.