Verkebäck

Bild
Daterad: 1961
ID: ARDI00024

Beskrivning

Vy över banvaktstugan i Verkebäck.