Verkebäck

Bild
Daterad: mars 1983
ID: ANCA00126

Beskrivning

Hjälpvagn YP 874 bärgar YP 881 i Gunnebobruk.