Verkebäck

Bild
Daterad: 7 april 1982
ID: VATI00130

Beskrivning

Näst sista tåget för tågklarerare Sture Hanzon i Gunnebobruk. Till vänster lokförarna Herbert Paalberg och Sigvard Davidsson.