Verkebäck

Bild
Daterad: 23 juli 1980
ID: ERFO00035

Beskrivning

Infartssignalen till Gunnebobruk station.