Verkebäck

Bild
Daterad: 1979
ID: SVLI00262

Beskrivning

Stationshuset, godsmagasinet, traverskranen och Gunnebo bruks magasin i Gunnebobruk.