Verkebäck

Bild
Daterad: augusti 1989
ID: BENY00012

Beskrivning

Vy av bangården i Verkebäck. Till vänster VHVJ YP 874.