Verkebäck

Bild
Daterad: 14 maj 1983
ID: LALI00171

Beskrivning

Ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) med tåg lämnar Gunnebobruk. Foto från Verkebäcksbron.