Verkebäck

Bild
Daterad: 14 maj 1983
ID: LALI00168

Beskrivning

Ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) med tåg ankommer till Gunnebobruk.