Verkebäck

Bild
Daterad: År 1971-1973
ID: HABL00071

Beskrivning

Tågklareraren i Verkebäck ger avgång till lokalgodståg draget av lokomotorerna SJ Z4p 406 och 403.