Verkebäck

Bild
Daterad: År 1971-1973
ID: HABL00070

Beskrivning

Lokalgodståg draget av lokomotorerna SJ Z4p 406 + 403 möter rälsbusståg med SJ UBYP 2133 främst.