Verkebäck

Bild
Daterad: År 1971-1973
ID: HABL00068

Beskrivning

Lokalgodståg draget av lokomotorerna SJ Z4p 406 + 403 ankommer till Verkebäck. Foto från Verkebäcksbron.