Verkebäck

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: NEKA00153

Beskrivning

Traverskranen i Gunnebobruk. I bakgrunden ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119).