Vena

Bild
Daterad: 13 juli 1987
ID: GOPE00006

Beskrivning

VHVJ:s styrelseordförande Anita Jonsson återinviger järnvägen i Vena. I bakgrunden ångloket NVHJ 22 (L18p 3147).