Växjö

Bild
Daterad: 19 juli 1977
ID: MAAN00135

Beskrivning

Bangården i Växjö sedd från vändskivan.