Växjö

Bild
Daterad: 7 april 1985
ID: NEAN00096

Beskrivning

UBFYP 1793 på bangården i Växjö.