Växjö

Bild
Daterad: 27 april 1984
ID: ERFO00053

Beskrivning

YP 874+884 ankommer till Växjö.