Växjö

Bild
Daterad: 7 mars 1977
ID: ERFO00043

Beskrivning

UBFYP 2125 i Växjö. Till höger skymtar YP 874.