Växjö

Bild
Daterad: 7 mars 1977
ID: ERFO00041

Beskrivning

Hg 553, UBFYP 2125, YP 874 och YP 804 i Växjö