Växjö

Bild
Daterad: 13 juni 1992
ID: BJKA00084

Beskrivning

Utsikt över Växjö bangård från Tp-lok. Till höger syns teknikhus för ett tänkt smalspårsställverk som aldrig kom att färdigställas.