Växjö

Bild
Daterad: mars 1992
ID: BJKA00063

Beskrivning

Rälsbussar på bangården i Växjö. Närmast syns UBFYP 1791.