Växjö

Bild
Daterad: 1994
ID: BJKA00024

Beskrivning

Lokomotorerna SMAB Z4p 400 + 404 på smalspårsbangården i Växjö.