Västervik–Jenny

Bild
Daterad: År 1981-1982
ID: HABL00102

Beskrivning

Infarten till Jenny station med huvudsignalerna Jy B1S och B1N fotograferad från sista fordonet i ett smalspårigt tåg. På stationen står en motorvagn SJ Y1 och väntar på att smalspårståget ska komma in till Västervik.