Västervik

Bild
Daterad: 19 september 1981
ID: LALI00116

Beskrivning

NVHJ 22 (SJ L18p 3147) + NVHJ CF 52 (SJ CFp 414) + NVHJ NNs 1738 (SJ NNsp 323192) i Västervik.

Anmärkning

NVHJ NNs 1738 var vid denna tid felmärkt NWHJ NN 1737.