Västervik

Bild
Daterad: 10 juni 1979
ID: LALI00072

Beskrivning

Lyft av ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) från uppställningsplatsen vid Hallströmsgatan i Västervik.