Västervik

Bild
Daterad: 19 november 1964
ID: NESA00131

Beskrivning

Nya treskensväxeln vid infarten till Västerviks station i samband med breddningen.