Västervik

Bild
Daterad: År 1971-1973
ID: HABL00066

Beskrivning

Lokalgodståg draget av lokomotorerna SJ Z4p 406 och 403 lämnar Västervik.