Västervik

Bild
Daterad: 1977
ID: NEKA00024

Beskrivning

Museitåget vid Hallströmsgatan. Ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147).