Västervik

Bild
Daterad: 30 oktober 1979
ID: VATI00096

Beskrivning

Smalspårig järnvägsutställning. Dokument 891.