Västervik

Bild
Daterad: 24 september 1964
ID: VATI00004

Beskrivning

Breddning av hamn- och industrispår i Västervik. Foto vid övergången till sågverket. I bakgrunden godsbangården vid Stegeholm.