Västervik

Bild
Daterad: 2005
ID: BJKA00138

Beskrivning

IBAB TMX 1013 och personvagnar uppställda på spår 10 i väntan på ommålning hos BG Lackering. I bakgrunden syns ett godståg draget av TMY+TMZ med vagnar lastade med pappersmassa till Skoghall. Till vänster syns YBo5p 883 upplastad på en överföringsvagn littera Uaikk-v.