Västervik

Bild
Daterad: 30 maj 1964
ID: POBR00254

Beskrivning

YBo5p 794 + UDFo13p 1814 med det sista smalspårståget Västervik–Kimstad.