Västervik

Bild
Daterad: 5 maj 1978
ID: SVZE00057

Beskrivning

Besprutningståg vid godsmagasinet i Västervik. Till höger skymtar dieselloket SJ Tc 310.