Västervik

Bild
Daterad: 11 september 1984
ID: VATI00172

Beskrivning

Årsmöte i föreningen Rädda Smalspåret i Västervik. Närmast till vänster: Herbert Paalberg.