Västervik

Bild
Daterad: 11 september 1984
ID: VATI00170

Beskrivning

Årsmöte i föreningen Rädda Smalspåret i Västervik. Till vänster Herbert Paalberg.