Västervik

Bild
Daterad: År 1946-1947
ID: CEBO00037

Beskrivning

Utsikt över bangården och verkstäderna i Västervik. Foto från stationshusets tak.