Västervik

Bild
Daterad: november 1964
ID: CEBO00032

Beskrivning

Breddning av bangården i Västervik till normalspår. Anläggning av spår 1 pågår. Till vänster godståg draget av ett diesellok SJ Tp.