Västervik

Bild
Daterad: 1950-talet
ID: CEBO00022

Beskrivning

Stationsinspektor Gösta Quist tjänstgör som tågklarerare. Här vid ställverket i Västervik.