Västervik

Bild
Daterad: 16 mars 1975
ID: ERFO00100

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 403 + 405 och 266 samt motordressinen MDR127p 3420 i Västervik.