Västervik

Bild
Daterad: 16 mars 1975
ID: ERFO00095

Beskrivning

Hjälpvagnen redskapsvagn typ IIABp (f.d. MÖJ BCo/Co 1001) i Västervik.