Valstad

Bild
Daterad: 19 augusti 1984
ID: JOMA00001

Beskrivning

TJF:s rälsbuss SJ YBo5p 900 vid Valstads hållplats vid SJ:s nedläggning av persontrafiken. Damerna på bilden är från vänster Tyra Allfors, Alva Magnusson och Ingegerd Jakobsson. Tyra Allfors, gift med Gustav Allfors, bodde i huset Karlslyckan alldeles intill järnvägen. Alva Magnusson, gift med Bertil Magnusson, bodde i granngården Solhem. Nämnas kan att Tyra och Alva var kusiner. Ingegerd Jakobsson, gift med Erik som tidigare var mjölnare vid Valstad kvarn, bodde i Erikslund. Ingegerd var en stor vän av och kämpe för smalspåret.