Valstad

Bild
Daterad: 19 augusti 1984
ID: JOMA00007

Beskrivning

SJ:s sista trafikdag före nedläggningen av persontrafiken. Extratåg draget av ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) vid Valstads hållplats. Personerna på bilden är från vänster närmast kameran Valborg Karlsson, Bertil Magnusson och Axel Karlsson, Valborgs man. Längre bort, delvis skymda, från vänster Alva Magnusson och Gustav Allfors. Det har berättats att Valborg hjälpte till vid banvaktstugan. Valborg och Axel hade en son, Gunnar Karlsson, som var anställd vid järnvägen.