Valstad

Bild
Daterad: 19 augusti 1984
ID: JOMA00006

Beskrivning

Extratåg draget av ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) ankommer till Valstad. SJ:s sista trafikdag före nedläggningen av persontrafiken.