Tuna

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00019

Beskrivning

Vy över banvaktstugan och bangården i Tuna.